תשלום חודשי בלבד המורכב מדמי האחזקה החודשיים  בהתאם לסוג הדירה ובתוספת דמי שכירות חודשיים לפי סוג הדירה . משולם כל חודש למפרע, מתחדש מידי שנה.