אצלנו ב"נופי השרון" פותחים את הבית לקהילה ומאמינים ששיתופי פעולה מקדמים מטרות רבות לתורם ולנתרם.

קשרים רבים נרקמים בין דיירי הבית לסביבה.

פעילויות עם בתי ספר, קשר עם "אילן" – איגוד ישראלי לילדים נפגעים, קבוצת סריגה "סורגים ותורמים" למען ילדים בשכונות העיר, סריגת כובעים לילדים בבתי חולים, ועוד פעילויות רבות ומגוונות.

אנחנו גאים ושמחים על בחירתנו החשובה למען חברה טובה.